Strefa Aktywności Gospodarczej w Straszęcinie

Nie daj się wyprzedzić,
zainwestuj już teraz!

Dlaczego warto zainwestować?

bucze - doskonała lokalozacja

Doskonała
lokalizacja

Strefa położona jest w bezpośredniej bliskości (4 km) węzła Autostrady A4 - Dębica-Zachód
bucze - teren gotowy do inwestycji

Teren przygotowany
do inwestycji

Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie na kompleksowe uzbrojenię terenów inwestycyjnych w Straszęcinie

Ogłoszenie

Wójt Gminy Żyraków działając na podstawie art. art. 37 ust. 1 i art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków.

 • Numer działki: 51/7
 • Numer księgi wieczystej: RZ1D/00034880/6
 • Powierzchnia działki : 7,0009 ha
 • Położenie: Straszęcin
 • Opis działki: Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana w odległości ok 4 km od zjazdu z autostrady A4, węzeł Dębica - Zachód.
 • Teren płaski, pokryty samosiewami drzew i krzewów.
 • Kształt regularny, zbliżony do prostokąta.
 • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania 1P – teren zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów wg zapisów miejscowego planu Gminy Żyraków pn. „Park Przemysłowy - Straszęcin”. Przeznaczenie podstawowe terenu: lokalizacja obiektów produkcyjnych, w tym zabudowy systemami fotowoltaicznymi, składowych, magazynowych, baz transportowych i przeładunkowych, centrów badawczych, technologicznych i logistycznych wraz z zabudową towarzyszącą, funkcjonalnie związaną z podstawowym przeznaczeniem.
 • Cena netto* nieruchomości 2 410 020,00 zł (Do ceny nieruchomości doliczyć należny podatek VAT)
 • Wadium 300 000,00 zł
 • Termin przetargu 4 grudnia 2018 r. godz. 10:00

Projekt zagospodarowania

Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie w ramach działania 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - nr RPPK.01.03.00-18-0002/17 pod nazwą Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Straszęcinie. Wydatki całkowite na to zadanie wynoszą 5 262 732,82 zł. Wydatki kwalifikowane wynoszą 3 726 491,99 zł, a wysokość dofinansowania wynosi 3 167 518,19 zł.

Projekt dotyczy kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Straszęcinie, przeznaczonych na działalność produkcyjną i usługową, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja projektu obejmuje wykonanie:

 • sieci dróg lokalnych z chodnikami,
 • wykonanie melioracji,
 • Powierzchnia działki : 7,0009 ha
 • kanalizacji sanitarnej,
 • wodociągu,
 • uporządkowanie terenów przeznaczonych na inwestycje.

Multimedia

Zapraszamy do kontaktu

Wszystkich zainteresowanych inwestycją w Strefie Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej w Straszęcinie zachęcamy do kontaku z Referatem Inwestycji w Urzędzie Gminy w Żyrakowie. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz wyjaśnimy wątpliwości. 

Zachęcamy do zainwestowania w Gminie Żyraków.